کلام_علما

راهنمودی برای حل مشکلات از آیت الله بهجت

برای حل مشکل می فرمودند، این موارد را مراعات و عمل کنید تا انشاء الله مشکل برطرف گردد:

قرآن کوچکی را همیشه همراه داشته باشید.

معوذتین (سوره فلق و ناس) را بخوانید و تکرار نمایید.

آیت الکرسی را بخوانید و در منزل نصب نمایید

چهار قل را بخوانید و تکرار کنید، خصوصا وقت خواب

در موقع اذان با صدای نسبتا بلند، اذان بگویید

روزی 50 آیه از قرآن کریم با صدای نسبتا بلند بخوانی

TebyanOnline