http://uupload.ir/files/x49w_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.jpg

امام رضا علیه السلام: مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ، فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ؛

هر که غم و نگرانى مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت گره غم از دل او بگشاید.

میزان الحکمه جلد 5 صفحه 280

TebyanOnline