http://uupload.ir/files/gg8_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C.jpg

امام خامنه‌ای:

این حدیث تنم را لرزاند! امام صادق علیه السلام فرمود: اگر یک نماز صبحت قضا شود، کل دنیا طلا شود و در راه خدا بدهی جبران نمیشود!

دکتر محمدرضا احمدی

https://sapp.ir/hastimbaronahdikebastim