پیامبر خـدا صلے الله علیه و آله :

در شب معراج

مردمى را دیدم که

چهره هاى خود را با ناخنهایشان

مےخراشند.

پرسیدم : اى جبرئیل!

اینها کیستند؟

گفت: اینها کسانى هستند که

از مردم غیبت مى کنند

و آبرویشان را مى برند.

تنبیه الخواطر ج۱ ص۱۱۵

https://telegram.me/joinchat/BUc8aD6aKaHxKZ9yrkLc-Q