http://uupload.ir/files/te1n_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%85.jpg

آیت الله مجتهدے(ره)

ما کم ثواب نمےکنیم

ثواب‌دانمان سوراخ است!

فلان عمل خوب را انجام مۍدهیم،

وبه ما ثواب می‌دهند، ولی گناهی را مرتکب مۍشویم و ثواب ها هم مےریزد و از بین مےرود!

نسیم وحی

nasimevahy

اَللّهُــمَّ عَجـِّـل لِوَلیِّــکَ الفَــــرَج