آیـت الله مجتهــدی تهرانی (ره) :

هیچ دعایی را کوچک نشمارید، شاید استجابت در همان دعا باشد.

بعد از هر نماز دست خود را بلند کن و حاجت از خدا بخواه، هرکس بعد از نماز یک دعا پیش خدا دارد که حاجت بگیرد،‌آن وقت بلند می شود و میرود.

تا نماز خود را خواندی بلند نشو، برو و تعقیبات بخوان،‌دعا بخوان.

همانطور که بادبادک بدون دنباله بالا نمی رود،‌نمازم بدون تعقیبات بالا نمی رود.

بعد از نماز حتما تعقیبات بخوان، بنشین در ِ خانه خدا و گدایی کن و حاجت بخواه،‌شاید همین امشب دعایت گرفت.

انسان باید در گدایی از خدا سماجت کند، خود خدا می فرماید: «اُدعوُنی اَستَجِب لَکُم»

شما بخوانید مرا، من دعایتان را مستجاب می کنم..

نسیم وحی

nasimevahy

اَللّهُــمََّّ عَجـِّـل لِوَلیِّــکَ الفَــــرَج