http://uupload.ir/files/tyk0_%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA.jpg

تلاوت.قرآن.در.خانه 

حضرت محمد(ص)

نورانى کنید خانه هاى خودتان را به تلاوت قرآن و آن را قبرستان قرار ندهید مانندکارى که یهود و نصارى کردند، نماز را در کلیساها و (کنیسه ها) خواندند و خانه هاى خود را معطل گذاشتند، پس به درستى که اگر زیاد شود تلاوت قرآن در خانه اى خیر و وسعت براى اهل آن زیاد مى شود و آن خانه مى درخشد و به اهل آسمان نور مى دهد، آنچنان که ستاره هاى آسمان به اهل زمین نور مى دهد و مى درخشد.

بحارالانوار ج 92، ص 2