http://uupload.ir/files/4482_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D9%82_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.jpg


آیت الله  حق شناس (ره) :

قبل خواب سوره واقعه رو بخونین دنیاتون آباد میشه سوره تبارک رو بخونین قبل خواب شب اول قبر تون نورانی میشه.