آیت الله بهجت (ره) :

کار خیر خود را کم دست نگیرید ، در هرکار خیری خود را به قدر نخود هم شده شریک کنید، شاید همان کارخیر بی ریا قبول و باعث نجاتتون شد.

ضمن اینکه انجام کار خیر توفیق آور است

(توفیق زیارت، رفیق خوب، همسر و فرزند خوب و..

انجام کارخیر اول ، کار خیر دوم را براتون ارمغان میاره و این خیر دائمی باعث سعادتمندی و نجات انسان میشه..

در حدیث داریم فرزند صالح میخواهی زیاد صدقه بده..صدقه دادن زمینه نسل صالح است...

صدقه تا هزار سال و تا ۷ نسل روی انسان اثر می‌گذارد.

فضائل الصدقه/ مهدی قاضی زاده