http://uupload.ir/files/gevc_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.jpg

امام علی علیه السلام:

هرکس باکتاب هاآرام گیرد،هیچ آرامشی را از دست نداده است.

غررالحکم،ج۵،ص۲۳۳

آب درکوزه وما تشنه لبان،گردجهان میگردیم،اندر پی آرامش!

آن هم با کتاب قرآن!

نسیم وحی

nasimevahy

اَللّهُــمَّ عَجـِّـل لِوَلیِّــکَ الفَــــرَج