آیت الله فاطمی نیا :

استادی داشتم که از اولیاء خدا و بسیار مرد بزرگی بود ، خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود.

ایشان می فرمود زمانی که قرار است خیری به انسان برسد ، شیطان به هر طریق ممکن تلاش میکند مانع رسیدن آن خیر شود.

برای مثال شب قدر میخواهی دعا کنی ، سریع وسوسه میکند که برای چه دعا میکنی! مگر تا به حال دعاهایت مستجاب شده است!؟

اینها وسوسه های شیطان است و نباید به آن ترتیب اثرداده شود.

 گفته شد کسی که دعا میکند دست خالی برنمیگردد و بالاخره چیزی در کاسه او میریزند.

http://eitaa.com/joinchat/1582039040C6a7a30e470