برخورد خداوند با انسان های خوب و بد!

روایت شده از امام صادق علیه السلام که رسول خدا فرمودند: خدای تبارک و تعالی میفرمایند:

هیچ بنده گنهکاری را وارد بهشت نمیکنم، مگر اینکه: او را به مرض و بیماری مبتلا میکنم

تا کفاره گناهانش باشد

و اگر گناهانش با آن بیماری پاک نشد

و زیادتر از آن بود،

کسی را بر او مسلط میکنم که

بر او ظلم کند تا کفاره گناهانش باشد.

یا رزق و روزی اش را کم میکنم

تا کفاره گناهانش باشد

و اگر این نیز برای کفاره گناهانش کافی نبود

جان گرفتن او را سخت میکنم

و یا در قبر بر او سخت میگیرم تا وقتی که بدون هیچ گناهی نزد من آید و اورا وارد بهشت کنم...

اما کسی را که میخواهم وارد جهنم کنم:

او را صحیح و سالم میگذارم،

رزق و روزی اش را زیاد مى کنم

و جان دادن او را آسان می گردانم

تا وقتیکه نزد من آید ، هیچ حسنه ای نداشته

باشد(و حقی بر من نداشته باشد)

ودر همان وقت او را وارد جهنم کنم...

سندالرسول ج۱ برگرفته شده از بحارالانوار

‌‌‌‌http://eitaa.com/joinchat/1582039040C6a7a30e470