نگاهی بر پاسخ‌های سیر و سلوکی آیت الله العظمی  بهجت

ویژه‌نامه العبد (۱۶)؛

اجمالاً بفرمایید حضور قلب چگونه حاصل می‌شود؟

بسمه تعالی، اگر مقصود حضور قلب [در نماز] است، با نوافل و عبادات مستحبه تحصیل می شود و از آن جمله تبدیل فرادی به جماعت است و تحصیل حضور قلب به این می شود که در اوقات غفلت به خودش فشار نیاورد و در اوقات حضور اختیاراً آن را از دست ندهد.

اینجانب می‌خواهم به مقامات عالی برسم چه کنم؟

بسمه تعالی، تعجب است از بعضی از فضلا که نعمت بالاتر و سهل تر، میسور آنها است، [با این حال] تعقیب می نمایند از نعمت پایین تر و صعب و مشکل؛ «أ تستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خیر/ آیا آنچه پست تر است را با آنچه بهتر است جایگزین می کنید»؛ مثلاً «الصلوة معراج المؤمن؛ نماز معراج مؤمن است» و راه آن، میسور همه است، [لکن] منصرفند از این عروجِ در نماز با سهولتش، و تفحص می نمایند از مرتبه ای که به آن نمی رسند.

لطفاً دستورات عملی بدهید تا عمل نمایم و به لطف الهی به درجات عالیه نائل شوم؟

بسمه تعالی، عنه صلی الله علیه و آله و سلم: «ألا أخبرکم بدائکم و دوائکم، داؤُکم الذّنوب ودواؤُکم الإستغفار؛

آیا خبر ندهم شما را به دردها و دواهایتان: درد شما گناه و دوای شما استغفار است»، کلمه «أستغفرالله» را تا می‌توانید از روی اعتقاد کامل، صمیمانه، با التزام به لوازم حقیقیه معلومه اش، تکرار نمایید.

خبرگزاری حوزه:

http://eitaa.com/joinchat/415432704C8ae17cca99