http://uupload.ir/files/c6tp_%D8%A8%D9%87_%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86.jpg

و به یقین تو، غبطه خوردم...

امام باقر (ع) فرمودند:

هیچ بنده ای به مقام بندگی و عبودیت حقیقی پروردگار نمی‌رسد،

مگر اینکه از همه‌ خلائق قطع امید نموده و تنها به خداوند امیدوار باشد

سپاه ایران

sepahiran313