http://uupload.ir/files/ql91_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA.jpg

برکات دعای یستشیر از زبان رسول اکرم (ص):

رفع حاجات دنیوی و اخروی

رفع عذاب قبر

رفع جنون!

کاهش درد زایمان

رفع عاق والدین

آمرزش گناهان کبیره

و بسیاری برکات دیگر