دستورالعمل مرحوم قاضی برای رفع مشکلات دنیوی و اخروی:

علاّمه انصاری لاهیجی که ازشاگردان مرحوم قاضی هستند ، فرمودند:  روزی از ایشان پرسیدم که : در مواقع اضطرار و گرفتاری چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی، و در بن بست کارها به چه ذکر مشغول شوم تا گشایش یابم؟

سید علی قاضی در جواب فرمودند:

پس از پنج مرتبه صلوات و آیة الکرسی ، در دل خود بدون آوردن به زبان بسیار بگو:

«اللّهُم اجعَلنی فی دِرعِکَ الحَصینَةِ الّتی تََجعَلُ فیها مَن تَشاءُ». إ ن شاء الله گشایش یابد.

علاّمه انصاری فرمودند:من در مواقع گرفتاری های صعب و مشکلات لاینحلّ به این دستور عمل کردم و نتیجه های عجیب گرفتم.

مهر تابناک ص 260    

 alabd110